Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Globuli Oy Ab, Bulevardi 3 B 16, 00120 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ralph Granroth, ralph.granroth@globuli.fi

3. Rekisterin nimi

Globuli Oy Ab asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tärkein käyttötarkoitus on asiakkaiden terveydentilan tutkimisen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvien tietojen käsittely.

Henkilötietoja käsitellään myös laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Globuli Oy Ab:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan perustiedot (nimi, syntymäaika, osoite ja puhelin-numero, sähköpostiosoite ja alaikäisen asiakkaan huoltaja).

Rekisteri sisältyy myös:

• Suoramarkkinointiluvan
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyviä tietoja

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Asiakkaan tietoja luovutetaan henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

Globuli Oy Ab luovuttaa asiakkaan nimen, syntymäajan ja tiedon sukupuolesta, sekä asiakkaan ilmoittamat mahdolliset lääkitykset ja sairausdiagnoosit Cell Science Systems GmbH – Alcat Europe laboratorioon verinäytteen mukana.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.